Nasze opłaty kliniczne

Ceny usług okulistycznych

Tabela służy do celów porównawczych. Opłaty mogą ulec zmianie. Całkowity koszt opieki każdego pacjenta może się różnić.

Rodzaj badania Cenna
Badania okulistyczne dorosłych i dzieci powyżej 14 roku życia 120 zł
Badania okulistyczne dzieci poniżej 14 roku życia 150 zł
Badanie kontrolne dorosłych i dzieci powyżej 14 lat (kontrola do 2 miesięcy od pierwszej wizyty) 70 zł
Badanie kontrolne dzieci poniżej 14 lat (kontrola do 2 miesięcy od pierwszej wizyty) 100 zł
Badanie przez optometrystę – przy zakupie okularów w naszym salonie (szkła + oprawy) 10 zł
Badanie przez optometrystę – wymiana szkieł do własnej oprawy 30 zł
Badanie przez optometrystę – bez zakupu w naszym salonie 50 zł
Usunięcie ciała obcego 180 zł
Dobieranie oraz nauka korzystania z soczewek kontaktowych ( w tym pakiet startowy soczewek) 200 zł
Wydanie zaświadczenia o stanie oczu dla celów urzędowych i orzeczniczych na podstawie dokumentacji medycznej 50 zł
Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego metodą bezkontaktową 20 zł
Iniekcje podspojówkowe 80 zł

* Jeśli nie podano inaczej to wszystkie ceny są cenami brutto