Nasze opłaty kliniczne

Ceny usług okulistycznych

Tabela służy do celów porównawczych. Opłaty mogą ulec zmianie. Całkowity koszt opieki każdego pacjenta może się różnić.
Cennik obowiązuje od 01.07.2024

Rodzaj badania Cena
Badania lekarskie
Badania okulistyczne dorosłych i dzieci powyżej 14 roku życia 250 zł
Badania okulistyczne dzieci poniżej 14 roku życia 300 zł
Badanie kontrolne dorosłych i dzieci powyżej 14 lat (kontrola do 2
miesięcy od pierwszej wizyty)
180 zł
Badanie kontrolne dzieci poniżej 14 lat (kontrola do 2 miesięcy od
pierwszej wizyty)
220 zł
Usunięcie ciała obcego, ewakuacja gradówki lub torbieli 300 zł
Płukanie dróg łzowych 200 zł
Płukanie dróg łzowych podczas wizyty okulistycznej 350 zł
Wydanie zaświadczenia dla celów urzędowych lub orzeczniczych 100 zł
Badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego 30 zł
Iniekcje podspojówkowe leków (lek własny pacjenta) * 100 zł
Badania OTROPTYCZNE
Wizyta diagnostyczna – pełne badanie ortoptyczne (na synoptoforze,
akomodacji, konwergencji, stereopsji)
180 zł
Badanie na synoptoforze 100 zł
Wizyta kontrolna po ćwiczeniach pleotptyczno-ortoptycznych 100 zł
Pojedyncze ćwiczenia pleoptyczno-ortoptyczne (terapia widzenia 1 x
40min)
100 zł
Pakiet ćwiczeń pleotyczno-ortoptycznych (terapia widzenia 4 x 40 min) 360 zł
Pakiet ćwiczeń pleotyczno-ortoptycznych (terapia widzenia 8 x 40 min) 700 zł
Badania optometryczne
Dobór soczewek kontaktowych ( w tym pakiet soczewek) 150 zł
Badanie przez optometrystę – przy zakupie w naszym salonie ( szkła i
oprawy)
GRATIS
Badanie przez optometrystę – bez zakupu w naszym salonie 60 zł
BADANIA DIAGNOSTYCZNE
Badanie OCT plamki ( jednego oka) podczas wizyty okulistycznej 300 zł
Badanie OCT plamki podczas wizyty okulistycznej 350 zł
Badanie OCT plamki z opisem – bez wizyty 150 zł
Pakiet jaskrowy ( RNFL+ GCC – jedno oko) podczas wizyty okulistycznej 300 zł
Pakiet jaskrowy ( RNFL+ GCC) podczas wizyty okulistycznej 350 zł
Pakiet jaskrowy (RNFL+GCC) z opisem – bez wizyty 200 zł
Tomografia przedniego odcinka (badanie AS-OCT) 150 zł
Tomografia przedniego odcinka podczas wizyty okulistycznej (badanie
AS-OCT)
350 zł
Zdjęcie dna oka lub odcinka przedniego 100 zł
Zdjęcie dna oka lub odcinka przedniego podczas wizyty okulistycznej 300 zł

* cena badania nie zawiera ceny wizyty