Nowoczesne badania

Diagnostyka

OCT – Tomografia optyczna siatkówki

Jest nowoczesnym badaniem pozwalającym na ocenę narządu wzroku. Badanie wykorzystywane jest głównie w diagnostyce chorób siatkówki, ale służy także do oceny nerwu wzrokowego w diagnostyce jaskry. Dzięki niemu można dokładnie ocenić poszczególne części siatkówki i nerw wzrokowy pod kątem zmian chorobowych, często niewidocznych przy standardowym badaniu okulistycznym.

OCT polega na wykonywaniu skanów badanego obszaru oka. Na uwagę zasługuje fakt, że jest to badanie nieinwazyjne i dzięki temu może zastąpić bardziej skomplikowane metody. Jest badaniem całkowicie bezbolesnym, trwającym kilka minut. Badanie OCT może być wielokrotnie powtarzane bez żadnych konsekwencji zdrowotnych dla pacjenta.

Badanie OCT ma szerokie zastosowanie w diagnostyce

 • check-mark-1ocena plamki (druzy, uszkodzenie nabłonka barwnikowego i fotoreceptorów, neowaskularyzacja, wysięki),
 • check-mark-1diagnostyka w AMD ( zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem),
 • check-mark-1błony nasiatkówkowe (ERM),
 • check-mark-1otwór w plamce,
 • check-mark-1cukrzycowy obrzęk plamki (CMO),
 • check-mark-1obrzęk plamki na innym tle,
 • check-mark-1dystrofie plamki,
 • check-mark-1centralna retinopatia surowicza (CSR),
 • check-mark-1guz i znamię naczyniówki,
 • check-mark-1trakcje szklistkowo-siatkówkowe ,
 • check-mark-1choroby naczyniówki,
 • check-mark-1choroby nerwu wzrokowego (jaskra, zapalenia nerwu wzrokowego, neuropatie).

OCT-RNFL – Badanie warstwy włókien nerwowych siatkówki (Retinal Nerve Fiber Layer) i tarczy nerwu wzrokowego

Badanie to umożliwia pomiar grubości warstwy włókien nerwowych, otaczających tarczę nerwu wzrokowego. Badanie OCT-RNFL   pozwala na wykrywanie jaskry w bardzo  wczesnym stadium choroby i śledzenie progresji zmian jaskrowych w czasie.  Dzięki trójwymiarowej analizie tomograficznej otrzymujemy przestrzenny obraz tarczy nerwu, która umożliwia oceny kształtu zagłębienia jaskrowego.

Obrazowanie tarczy nerwu wzrokowego (optic nerve head – ONH) odgrywa kluczową rolę w  diagnostyce i  monitorowaniu jaskry oraz innych schorzeń nerwu wzrokowego.
Badanie RNFL jest niezwykle przydatne w diagnostyce w przypadku występowania  ścieńczenie włókien nerwowych siatkówki także w innych chorobach siatkówki oraz w krótkowzroczności, zwłaszcza wysokiej, gdzie gałka oczna jest znacznie powiększona oraz w chorobach niedokrwiennych. Maksymalizacja ilości testów na początkowym etapie choroby zwiększa prawdopodobieństwo trafnego rozpoznania jaskry i tym samy wczesnego włączenia leczenia.

OCT-GCC (optyczna koherentna tomografia oka) Pomiar grubości kompleksu komórek zwojowych (Ganglion Cell Complex)

Badanie OCT-GCC to badanie grubości kompleksu komórek zwojowych siatkówki. Optyczna koherentna tomografia oka w tej opcji diagnostycznej pozwala wykryć bardzo subtelne zaburzenia jaskrowe w obszarze około dołeczkowym, występujące  jeszcze przed pojawieniem ubytków włókien nerwowych okołotarczowych. Ponadto badanie OCT wykorzystywane jest także podczas monitorowania efektów leczenia i postępów choroby.

W jaskrze jedną z najważniejszych rzeczy we wszystkich badaniach obrazowych jest monitorowanie tzw. trendów progresji – czyli inaczej sprawdzanie, czy nastąpiło pogorszenie choroby czy nie. Trendy te możliwe są do wyliczenia (poczynając od 3 kolejnego badania) pod warunkiem, że pacjent badany jest za każdym razem na tym samym aparacie.

AS-OCT (Anterior Segment OCT) Laserowa koherentna tomografia optyczna odcina przedniego

Badanie to pozwala zobrazować struktury przedniego odcinka oka (kąt przesączania, komorę przednią, tęczówkę oraz rogówkę), dokonać pomiaru głębokości i oceny komory przedniej, ocenić drożność wykonanych wcześniej irydotomii. Dzięki badaniu można odkryć zmiany jaskrowe w budowie oka już w najwcześniejszym stadium.

Dynamiczna próba ciemniowa to jedno z najważniejszych badań u pacjentów z podejrzeniem jaskry zamykającego się kąta przesączania (JPZK) i zespołu iris plateau. Polega ono na zbadaniu, jak zachowuje się tęczówka oka w świetle i w warunkach półmroku. Pozwala ocenić precyzyjnie ryzyko zamknięcia się kąta (ostry atak jaskry) i zakwalifikować chorego do profilaktycznego zabiegu laserowego, takiego jak irydotomia laserowa.

Wczesna diagnostyka jaskry pierwotnej zamykającego się kąta (JPZK) umożliwia ochronę wzroku pacjenta i uniknięcie ostrego ataku jaskry przez wykonanie profilaktycznego zabiegu irydektomii laserowej.

Głównym wskazaniem do wykonania badania AS-OCT:

 • check-mark-1pierwotne zamknięcie kąta przesączania,
 • check-mark-1podostre zamknięcie kąta,
 • check-mark-1cysty tęczówki,
 • check-mark-1jaskra fakomorficzna (pęcznienie soczewki).

Fundusfotografia (cyfrowa, kolorowa fotografia dna oka)

Jest to zdjęcie dna oka o wysokiej rozdzielczości któremu towarzyszy błysk światła. Fotografia oka jest badaniem nieinwazyjnym i może być wykonywana wielokrotnie. Wymaga na ogół rozszerzenia źrenicy. Można ją wykonywać u osób w każdym wieku oraz u kobiet ciężarnych. Badanie jest szybkie, proste i komfortowe oraz umożliwia bardzo dokładne badanie dna oka poprzez wykonanie cyfrowego zdjęcia i jego analizę, co pozwala na wykrywanie oraz monitorowanie zmian chorobowych. W wersji klasycznej i bezczerwiennej można uwidocznić i zapisać obraz siatkówki, zmian naczyniowych (krwotoki, zatory, zakrzepy, wysięki, druzy), tarczy nerwu II, guzów i znamion naczyniówki oraz innych patologii dna oka oraz także niektórych zmian odcinka przedniego.